Duchovná numerológia

Zaoberám sa aj duchovnou numerológiou.

Duchovná numerológia prekvapivo až neuveriteľne vystihuje podstatu každého človeka. Potvrdzujú to všetci, ktorí sa s touto formou numerológie už stretli. Klient je najlepší kritik a sám na sebe najlepšie ohodnotí kvalitu tohto spôsobu a vzápätí získa dôveru pýtať sa ďalej. Podľa tejto numerológie možno prekvapivo presne opísať základné povahové črty danej osoby, jej náchylnosť na rôzne choroby, či určité nedostatky. Táto numerológia odhalí a potvrdí pozitívne vlastnosti ktoré na základe tohto poznania je dôležité v živote rozvíjať a negatívne, ktoré možno utlmovať.
Špeciálnym výpočtom z dátumu narodenia odhalím takzvané skryté čísla, ktoré danú osobu charakterizujú ale takisto veľa prezradia o rodine a osobách vášho záujmu. Sú to svojim spôsobom utajené informácie, ktoré dotvárajú charakter konkrétneho človeka.
Ľudia pri tomto spôsobe výpočtu majú pocit, ako keby som osobu, na ktorú sa pýtajú osobne dobre poznal.
Toto je veľká pomoc pre blúdiaceho alebo hľadajúceho človeka. Konečne mu niekto poradí ako ďalej, pretože doteraz tak nik neurobil.
Vďaka tejto forme sebapoznania si človek množstvo informácii potvrdí a získa vnútornú istotu a pokoj, čo je predpokladom na jeho ďalší osobný posun a rast.
V duchovnej numerológii sú pojmy presne definované a v mysli ľudí nespôsobujú chaos. Človek nepotrebuje veľa slov, stačí pomerne presná definícia problému. Všetko ostatné mu môže zbytočne zastierať cieľ, ku ktorému sa má v budúcnosti dopracovať.

Keďže duchovná numerológia je o číslach, osloví aj takzvaných „neveriacich“, ktorí napríklad neveria kartám. Táto forma je veľmi vhodná aj pre mužov, pre ktorých sú čísla oveľa prístupnejšie, ako iné duchovné pomôcky.

Okrem náčrtu osobného špeciálneho neurologického profilu sa možno dozvedieť oveľa viac.
Orientujem sa na vzťahové otázky, kde na základe dátumu vášho partnera zistím ako sa k sebe hodíte. Na požiadanie, podrobne vysvetlím charakteristické črty, vzájomnú partnerskú alebo vzťahovú vhodnosť k osobe vášho záujmu a navrhnem spôsob aplikácie týchto daností. Patria sem aj otázky týkajúce sa profesie, zdravia, vývoja choroby ale aj správneho postupu pri jej tlmení. Okrem toho som schopný klasifikovať práve prežívané obdobie, ohraničiť ho a charakterizovať nastávajúce obdobie. V prípade záujmu viem poskytnúť informácie vhodné na určenie vhodného mena pre vaše dieťa a alebo posúdiť názov firmy.
Klient má možnosť získať alebo potvrdiť či vyvrátiť určité informácie prostredníctvom cigánskych kariet, čím sa tiež zaoberám. Ukázalo sa to ako vhodný doplnok duchovnej numerológie.