Ing. Mgr. Peter Petránsky

O mne

Môj príbeh začínam písať od roku 1996, keď som mal šestnásť.

Už od detstva som trpel rôznymi ochoreniami, týkajúcimi sa predovšetkým tráviacej sústavy a dýchacích ciest. Denno-denné zdravotné problémy ma natoľko pohlcovali, že pocit zdravia bol pre mňa fakticky cudzí a nepoznaný. Vedel som však, že takto sa nemôže cítiť zdravý človek!

Klasická medicína v tom období presadzovala antibiotickú liečbu a ja som sa chtiac-nechtiac stal dlhodobo jej súčasťou so všetkými deštruktívnymi konzekvenciami. Postupne som sa dostal do štádia energetického deficitu organizmu. Po viacerých rôznych medicínskych liečbach a to až na úrovni pokus-omyl, ktoré nezaberali, mi odporučili psychiatrickú liečbu, lebo podľa štandardných diagnostických postupov ma považovali za zdravého človeka.

Vytúžená zmena nastala, keď som na pokraji fyzických a psychických síl získal kontakt na Centrum celostnej medicíny, ktoré bolo v tom čase novinkou na Slovensku. Bolo to nóvum a v porovnaní s predchádzajúcimi vyšetreniami a postupmi pôsobilo ako sci –fi. Aj keď som si jasne neuvedomoval čo idem skúšať – nemal som na výber. Dostal som sa k lekárovi, ktorý po vyšetrení akupunktúrnych bodov za pár minút vyslovil zreteľné stanovisko – odpoveď na moje zdravotné problémy trvajúce celé roky. To by ale nestačilo, dôležité bolo poznanie a odporúčanie ako tento zdravotný stav riešiť.

Konečne som zažíval obdobie riešenia príčin a nielen dôsledkov. Začal som užívať probiotiká, ktoré v tej dobe neboli samozrejmosťou, podriadil som sa návrhom lekára zmeniť zloženie stravy a stravovacie návyky, pridal som niekoľko doplnkov výživy.

Už za pár dní nastala veľká zmena. Moje tráviace a dýchacie problémy takmer vymizli. Začal som pociťovať prívaly energie. Uvedomoval som si, že ešte nie som vyliečený, ale cítil som, že organizmus sa akoby reštartol a nakopla sa imunita. Inými slovami povedané, telu som vyhovel a prestal ho zaťažovať tým čo mu škodilo, naopak dodal som mu presne to, čo potrebovalo.

O tom, čo som podstúpil a prežil, moje okolie nevedelo, časom, keď videli zmenu, začali sa zaujímať čo sa so mnou udialo. V tom čase som u seba spozoroval potrebu odovzdávať moju prežitú skúsenosť iným ľudom. Akási vnútorná sila ma v tom podporovala a poháňala, alternatívna celostná liečba (v tom čase nefrekventovaný pojem) mi pravdepodobne zachránila život.

Každodenne som dostával od ľudí okolo seba množstvo otázok týkajúcich sa zdravotného stavu až to prerástlo do akéhosi poradenstva, čo ma začalo veľmi vnútorne uspokojovať a dávať zmysel. Je pravdepodobné, že dlhé obdobie som bol pre mnohých ľudí podivín, lebo alternatíva v tom období bola na Slovensku v plienkach. Postupne ma ľudia začali vnímať ako nejakého liečiteľa, poradcu, čo rieši stravovanie a vie poradiť pri zdravotných problémoch. Viacerí ma nahovárali študovať medicínu. V tom čase som už študoval niečo úplne niečo iné, okrem toho k štúdiu medicíny som bol demotivovaný, keďže v minulosti mi klasickí lekári nedokázali pomôcť. Môj zdravotný stav sa napokon stabilizoval do tej miery, že som mohol vyštudovať viacero škôl, zúčastniť sa rôznych kurzov a venovať sa aj osobným aktivitám.

Keď som mal  23 rokov, rozhodol som sa s plnou vážnosťou a naplno venovať tejto oblasti, pociťoval som to ako poslanie. Uvedomoval som si, že bez znalosti aspoň základných medicínskych postupov a vedomostí o zložení a účinkoch medikamentov, bude môjmu poradenstvu chýbať hlbší medicínsky aspekt.

Postupne som si vytvoril podmienky na štúdium základných znalostí medicíny a to predovšetkým konzultáciami s praktickými lekármi a špecialistami. Zoznámil a spriatelil som sa s lekármi, ktorých oslovili moje skúsenosti a úspechy s alternatívnou liečbou až do tej miery, že svoje vedomosti, ktoré mi odovzdávali, považovali za protiváhu mojich skúseností s alternatívou. Najprv to boli všeobecní lekári a neskôr lekári špecialisti z odborov cievnej chirurgie, gynekológie, gastroenterológie, ORL a i. S viacerými z nich neustále spolupracujem.

Takto zrodená a rozvíjajúca spolupráca získala šancu pomáhať dnes všetkým, ktorí potrebujú využiť synergický efekt klasickej medicíny a alternatívnych liečebných postupov. Dnešná uponáhľaná doba, „produkuje“ nadmieru práve takýchto pacientov.